C

Algemene Voorwaarden en Juridische Informatie van AGS Global Solutions – Netherlands

AGS Global Solutions – Netherlands behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, waaronder de website wordt aangeboden, zonder nadere kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen direct na weergave van bepaalde items op de website van kracht zijn.

AGS Netherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de informatie op de website, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen verkeerde bedoelingen.

Deze website, en de inhoud daarvan, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Afgezien van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande mededeling en toestemming van AGS Netherlands.

Deze voorwaarden, alsmede alle kwesties of vorderingen die voortvloeien uit of in direct verband staan met die voorwaarden, zijn uitsluitend van toepassing op Nederlands recht. Dergelijke kwesties en vorderingen zullen, indien nodig, worden voorgelegd aan het plaatselijke Ministerie van Justitie. Ons intellectueel eigendom wordt beschermd door de regels inzake merk en auteur/auteursrecht.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.