C

Transport van een personenwagen in een container

Transport van een personenwagen in een container naar Nederland

Wanneer een personenwagen in een container wordt verhuisd, dan wordt doorgaans eerst de (eventuele) inboedel geladen, vastgezet en afgeklampt in de container. Aansluitend wordt de personenwagen ingereden en professioneel vastgezet (blocking & bracing). Bij aankomst in het land van bestemming zijn er een aantal scenario’s denkbaar.

De schijnbaar meest efficiënte wijze van afhandeling op bestemming is erop ‘gokken’ dat de container ongeopend, na inklaring bij de douane, doorgereden kan worden naar het definitieve adres. Met gebruikmaking van een zogeheten autobeun (rijplaten) wordt de personenwagen vervolgens aan huis uit de container gereden en aan de klant overgedragen.

Een autobeun is noodzakelijk omdat de container bij levering op een vrachtwagenchassis staat en er dus een hoogteverschil is tussen container en openbare weg. Zie foto hieronder.

Aan bovenstaande wijze van afleveren zijn risico’s en voorwaarden verbonden waardoor te overwegen valt de personenwagen in een verhuisloods via een laad/ losdock (en dus zonder hoogteverschil tussen container en losplaats) te lossen.

Vervolgens kan door de klant gekozen worden de personenwagen af te halen aan verhuisloods of deze middels een zogeheten auto-ambulance (zie afbeelding hieronder) op huisadres af te laten leveren.

Wanneer gekozen wordt uit te gaan van een aflevering vanuit container op huisadres, dan dient de toegang tot het definitieve huisadres voldoende toegankelijk te zijn voor een vrachtwagencombinatie (trekker + containerchassis) van 16 meter.

Denk hierbij ook aan eventuele, krappe aanrij routes en rotondes op de weg naar het definitieve adres. Indien de trekker + containerchassis niet tot aan de woning kan komen (of op een redelijke loopafstand) of er is twijfel, dan kan voor lossing in verhuisloods gekozen worden en erna zijn de eerder beschreven opties (ophalen aan loods of auto-ambulance) dan weer van toepassing.

Indien de trekker + containerchassis tot aan de woning kan komen (of op een redelijke loopafstand), dan zijn er weer andere voorwaarden en risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, en op basis waarvan besloten dient te worden of lossen aan loods wellicht toch de betere optie is:

  • De breedte van de personenwagen ten opzichte van de doorrijmaat (deurbreedte) van een container (welke maximaal 2,28 meter bedraagt). Indien een personenwagen (te) breed is, dan bestaat er mogelijk geen bewegingsruimte meer tussen de interne zijkant van de container en de minimale deuropening, welke nodig is om in de personenwagen te geraken, teneijnde deze (te starten en) uit te kunnen rijden. Indien de personenwagen (te) breed is, zal onderzocht moeten worden of de verhuismedewerker bijvoorbeeld via de achterklep in de personenwagen kan geraken.

Indien het niet mogelijk lijkt of blijkt in de personenwagen te geraken*, is het verstandig deze aan loods te laten lossen, alwaar de personenwagen middels een krik gelicht kan worden, waarna er rijplaten met wieltjes onder de personenwagen geplaatst kunnen worden om deze vervolgens rechtuit uit te kunnen rijden. Wij zijn hier zeer bedreven in.

*Bijvoorbeeld wanneer de accu niet (meer) werkzaam is of de elektriciteit is uitgeschakeld

  • De autobeun (rijplaten) kan een gewicht van maximaal 2500 kg dragen.
  • Bij het uitrijden van een laag bij de grond liggende personenwagen (bijvoorbeeld een sportwagen) of een personenwagen met lage bumpers, kan de bodemvrijheid bij uitrijden dermate beperkt zijn, dat de personenwagen vast geraakt op de autobeun of beschadigt wanneer de voorkant van de personenwagen van de autobeun de straat raakt. In dat geval adviseren wij de personenwagen in een verhuisloods via een laad/ losdock (en dus zonder hoogteverschil tussen container en losplaats) te lossen.

Bovenstaande in overweging nemende adviseren wij de personenwagen in een verhuisloods via een laad-/ losdock (en dus zonder hoogteverschil tussen container en losplaats) te lossen om zo min mogelijk risico op schade te lopen. Het transport kan doorgaans goed verzekerd worden, echter, wij doen de aanname dat u de personenwagen bij voorkeur onbeschadigd weer in gebruik wilt nemen.

Laat u uw Accountmanager uw voorkeur weten? Indien u meer informatie wenst, staan wij voor u klaar.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.